sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Yến

0909 527 208 - 0983 272 328

Mr Lân

0909 331 882 - 0936 310 168

SẢN PHẨM NỔI BẬT

UL 1
UL 1
UL 2
UL 2
UL 3
UL 3
UL 4
UL 4
UL 5
UL 5
UL 6
UL 6
UL 7
UL 7
UL 8
UL 8
UL 9
UL 9
UL 10
UL 10
UL 11
UL 11
Ul 12
Ul 12

SẢN PHẨM THÉP ĐẶC CHỦNG

Cr12MoV-SKD11
Cr12MoV-SKD11
NAK80-CENA1
NAK80-CENA1
NAK80-CENA1
NAK80-CENA1
S136H-2083.SUS420
S136H-2083.SUS420
Thép đặc chủng
Thép đặc chủng
Thép đặc chủng
Thép đặc chủng
Thép đặc chủng
Thép đặc chủng
Thép phi tròn
Thép phi tròn
Thép phi tròn
Thép phi tròn
Thép phi tròn
Thép phi tròn
Thép phi tròn
Thép phi tròn
Thép phi tròn trắng
Thép phi tròn trắng
S50C
S50C
S55C
S55C
SKD11-D2
SKD11-D2
SKD61-H13
SKD61-H13